ผึ้งหลวง สร้างรังขวางแสงตะวัน รอบองค์พระธาตุเจดีย์ อายุกว่าพันปี

ผึ้งหลวง สร้างรังขวางแสงตะวัน รอบองค์พระธาตุเจดีย์ อายุกว่าพันปี

ผึ้งหลวง สร้างรังขวางแสงตะวัน รอบองค์พระธาตุเจดีย์ อายุกว่าพันปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *